Pszichoterápia

A pszichoterápia meghatározása

Pszichoterápia minden olyan segít?, gyógyító beavatkozás,amely emberi kölcsönhatás révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. Az emberek között folyó interakciók egyike, annak sajátos formája.

 

ph08Mikor jelentkezzen rendelésemen?
Ha úgy érzi, szüksége van egy szakemberre, aki segít
• az összekuszálódott szálak kibogozásában
• feszültségei, szorongásai oldásában
• önmaga és tünetei jobb értésében
• ha nem akarja tovább terhelni önmagát és környezetét bels? gondjaival
• ha hatékonyabban, kiegyensúlyozottabban, bels? lehet?ségei jobb kiaknázásával szeretne élni.

A kivizsgálás (pszichoterápiás felmérés)
Egy pszichoterápia a terapeuta és a páciens által közösen kialakított terápiás célkit?zés fogalmazásának megfelel?en indulhat el, és a közöttük kialakított megállapodásokra épül.
A megállapodásba beletartozik a megfelel? terápiás forma kiválasztása. Mindehhez lélektani kivizsgálás szükséges, ami tájékozódó megbeszélés keretében valósul meg.

A kivizsgálás során sor kerül
– a problémák lényegének tisztázására
– a problémák lélektani részének meghatározására
– az aktuális lélektani állapot felmérésére

Ezek alapján születik javaslat és döntés arra vonatkozóan, hogy
– javasolt-e pszichoterápia
– javasolt-t más jelleg? terápia
– pszichoterápia ajánlása esetén milyen terápiás eljárások jönnek szóba.

 

A tájékozódó megbeszélésre (pszichoterápiás felmérésre) el?zetesen egyeztetett id?pontban kerül sor, amelyre a jelzett telefonszámon lehet id?pontot kérni: +36 30 2799931