Depresszió kezelése

Útmutató depressziós betegeknek a teljes gyógyulás eléréséhez és a visszaesés megel?zéséhez.

ph01Az emberek, szenvedjenek bármilyen betegségben is, általában nem szeretnek gyógyszert szedni. Gyakran még egy rövidebb antibiotikum kúrát sem csinálnak végig, ahogy jobban vannak, már eszükbe sem jut bevenni a maradék gyógyszert, jóllehet ma már közismert tény, hogy ez növeli a kórokozók ellenálló képességét. A hosszabb távú kezelést igényl? krónikus betegségek, például a cukorbetegség vagy a magas-vérnyomás, a gyógyszerszedés szempontjából még nagyobb kihívást jelentenek.
Ilyenek a lelki betegségek, így a depresszió is.
Ahhoz, hogy a hangulatjavító gyógyszerek hatása teljesen kifejl?djön, általában több hónap szükséges, és azután, hogy Ön már teljesen jól érzi magát, még legalább 6 hónapig javasolt folytatni a kezelést annak érdekében, hogy a visszaesés megel?zhet? legyen. Érthet?, hogy nem akar, esetleg eszébe sem jut gyógyszert szedni, ha már jobban van vagy már egyáltalán nem is érzi magát betegnek, mert a tünetei elmúltak. A kutatások szerint azonban a kezelést id? el?tt abbahagyó betegek közel felénél a depresszió visszatér, esetleg még a korábbinál is súlyosabb tünetekkel. Ha megfelel?en szedi hangulatjavító gyógyszerét, az segíthet Önnek a teljes gyógyulás elérésében és a visszaesések megel?zésében.

A gyógyulás felé vezet? út

Hangulatjavító gyógyszere segítségével a javulás gyorsabban elindul, és hamarabb visszanyerheti eredeti életkedvét, de gyógyult csak akkor lesz, amikor a depressziós epizód kb. 9 hónap alatt lezajlik.

a. Általában 2-3 hét is eltelik, míg valamilyen javulást észlel, és további hetek szükségesek ahhoz, hogy hangulatát szép lassan ismét visszanyerje.

b. Miután ismét jól van, gyógyszerét még további 6 hónapig kell szednie, amíg a háttérben zajló depressziós epizódja lezajlik.

ph021. A türelem szakasza – a kezdetek
Meglehet, hogy amikor hangulatjavító gyógyszerét elkezdi szedni, el?ször semmilyen változást nem tapasztal, s?t, el?fordulhat, hogy a mellékhatások miatt esetleg még kellemetlenül is érzi magát. Fontos, hogy tudjon err?l, és ha ezt tapasztalná, az ne vegye el a kedvét a kés?bbi kedvez? hatások kivárásától.
– A mellékhatások legtöbbször átmenetiek, hamarosan megsz?nnek;
– Ne aggódjon, a kellemetlen hatások némelyike éppen azt jelzi, hogy gyógyszere hatni kezdett.
– Fontos, hogy minden a gyógyszerszedéssel párhuzamosan megjelen? hatásról tájékoztassa kezel?orvosát – sokszor egy kis megnyugtatás is elegend? a továbblépéshez.

2. A javulás szakasza – egyre jobban
Néhány hét után a legtöbben fokozatosan egyre nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak, jobb kedv?nek, energikusabbnak kezdik érezni magukat. Ilyenkor nagy a kísértés arra, hogy abbahagyja a gyógyszerszedést, de tudnia kell, hogy a kezelés folytatása szükséges annak érdekében, hogy tünetei ne térjenek vissza. A háttérben húzódó depresszió ugyanis még nem zajlott le, és gyógyszer nélkül tünetei is visszatérhetnek. Ön a gyógyszerszedésnek köszönhet?en elindult a gyógyulás útján, és ha most hagyja abba a kezelést, kockáztatja az eddig elért eredményeit.

3. A tünetmentesség szakasza
Hangulata és közérzete lassan eléri azt a szintet, amire vágyott, ismét teljesen jól érzi magát, visszanyeri régi önmagát – újra örömét leli azokban a tevékenységekben, amik iránt elvesztette érdekl?dését, visszatér életkedve, félelmei, aggodalmai sem állnak már útjában.
Ezt várta a kezelést?l, és úgy érezheti, most már teljesen meggyógyult, fölösleges tovább gyógyszert szednie. Fontos azonban tudnia, hogy ez az eredmény egyenl?re még annak köszönhet?, hogy Ön szedi gyógyszerét (ahogy pl. a vérnyomáscsökkent?t szed?knél is addig áll be a vérnyomás, amíg szedik gyógyszerüket, de ha azt elhagyják, ismét kiugrik).
Folytassa gyógyszere szedését mindaddig, amíg orvosával err?l megegyeztek, hogy végül valóban elérhesse a teljes gyógyulást, amely már további gyógyszerszedés nélkül is fenntartható.

A gyógyszerszedés id? el?tti abbahagyása a tünetek visszatérésének veszélyét akár négyszeresére is növelheti

Tévhit, hogy a hangulatjavító gyógyszerek:
– hozzászokást vagy függ?séget okoznak;
– manipulálják a személyiségét;
– károsítják az agyat.

4. A gyógyulás szakasza – újra egészségesen, jó hangulatban
Végül, tünetmentessége elérését követ?en kb. 6, kezelése kezdete után kb. 9 hónappal az elért kedvez? hatások stabilizálódnak, és amennyiben ez az els? depressziós epizódja, a gyógyszert orvosával egyeztetve, fokozatosan elhagyhatja.
A depresszió az esetek kb. 60 %-ban az élet során újra jelentkezik. Fontos, hogy ha kés?bb a tünetek kiújulását észleli, a lehet? leghamarabb keresse fel orvosát, mert az idejében megkezdett kezeléssel az újabb epizód súlyossága és id?tartama jelent?sen csökkenthet?.
Amennyiben Önnél már korábban is jelentkezett depresszió, úgy kezel?orvosa valószín?leg 9 hónapnál is hosszabb kezelést javasol, hogy a további epizódok megjelenése is késleltethet? legyen. Ebben az esetben a kezelés hossza akár évekre is kiterjedhet.

Ötletek, melyek segítenek a helyes gyógyszerszedés betartásában
A gyógyszert mindig az orvosa által javasolt adagban és ideig szedje, miel?bb elfogyna, ne felejtse el idejében felíratni sem!

A gyógyszer bevételére emlékeztet? ötletek:
– Tartsa gyógyszerét olyan gyógyszerdobozban, melyben a hét napjai jelölve vannak;
– Rutinszer?vé teheti a gyógyszerszedést, ha mindig ugyanabban az id?ben veszi be;
– Kösse gyógyszere bevételét valamilyen rutin tevékenységhez, például a fogmosáshoz, vagy valamelyik étkezéshez, mondjuk a reggelihez. Olyan tevékenységet válasszon, ami megkönnyíti, hogy el?tte vagy utána bevegye gyógyszerét;
– Rögzítse egy naplóban, mikor vette be a gyógyszerét, ezt magával is viheti orvosához a következ? találkozóra;
– Tartson egy „gyógyszer naptárat” a gyógyszere mellett, amiben mindig bejelöli, ha bevette az adagját;
– Segítséget kérhet közeli barátaitól, családtagjaitól, hogy emlékeztessék Önt a gyógyszer bevételére;
– Tegyen egy emlékeztet? cédulát a gyógyszeres szekrényre vagy a h?t?szekrényre;
– Emlékeztet?t állíthat be mobiltelefonján vagy számítógépén is, hogy adjon hangjelzést, amikor gyógyszerét be kell vennie.