A módosult tudatállapotok használata a pszichoterápiában

003

A pszichoterápiás magánrendelés id?keretei:
40-50 perc áll rendelkezésre Bele kell férnie az el?z? egy-vagy két hét történéseinek, A tulajdonképpeni terápiás munkának , És az aktuális terápiás eredmények feldolgozásának.

Célszer? olyan terápiás módszert választani:
Amely hatékony,jól strukturált
Kell?képpen kidolgozott terápiás eszköztárral rendelkezik,
Hogy a terapeuták könnyen tervezhessék terápiás óráikat.
Kevés ellenállást mobilizál, Ezáltal a páciensek szívesen használják.

Módosult tudati állapot-szinonimák :
Aszklepion álom
Meditáció
Transz,extázis
Alfa állapot
Hipnózis
Relaxáció
Autogén tréning

Módosult tudati állapot létrehozása:
Figyelem fókuszálása
Relaxáció és aktivitás
Elmélyítés
Terápiás szakasz: tüneti-feltáró
Dehipnózis
Poszthipnotikus szuggesztiók

A Katathym Imaginációs Pszichoterápia Története:
Sigmund Freud 1882-1988-ig alkalmazott imaginatív technikát.
C.G.Jung(1916)felvette az analitikus eszköztárába a „bels? képek aktív el?hívását”, amit ? aktív imaginációnak nevezett.
Happich módszere: könny? ellazulás állapotában bizonyos motívumokat elképzelésre nyújtani éber álom imagináció céljából.
Hans Carl Leuner: vizsgálatainak az volt az eredeti szándéka, hogy az /éber/álomtörténést közvetlen tudományos megfigyelésnek vethessék alá. 1948-ban nagy kísérletsorozatot kezdett egészséges kísérleti személyekkel és neurotikus páciensekkel. Törvényszer?séget talált az álomfolyamat, és a Freud által leírt els?dleges folyamatok között. Egyértelm?vé vált a rendszeres nappali álom ülések nem várt terápiás hatása neurotikus pácienseknél.

A katathym kifejezés a tudattalan érzelemtelített, szimbolikus kivetüléseire vonatkozik.

A módszert három lényeges ismérv jellemzi:
Mélylélektani elmélet alapok
Imagináció alkalmazása
A szimbólummal való munka.